Betalingen

  • Contante betaling bij afhaling (na overleg tussen Kinderworkshops en de klant wordt er afgesproken om de aangekochte goederen af te halen bij workshops4kids / kinderworkshops adres: Jan Mioenstraat 24, 8610 Kortemark, hiervoor worden geen verzendkosten aangerekend).
  • Online betalen kan via een bankoverschrijving op het rekening nr: BE69001875512578 op naam van Terriere Cindy (zaakvoerder Workshops4kids en Kinderworkshops) en dient uiterst betaald te worden 5 dagen na de besteldatum.  De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Cindy Terriere (zaakvoerder Workshops4kids en Kinderworkshops).
  • Bij laattijdige betalingen door de klant of bij problemen bij de betaling van eerdere bestellingen is workshops4kids bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder vergoeding naar de koper toe.